Apelujemy o 1% podatku na koszalińską zabytkową wąskotorówkę

Apelujemy o 1% podatku na koszalińską zabytkową wąskotorówkę

1% za 2019

Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej dziękuje wszystkim darczyńcom, który w ramach ubiegłorocznego rozliczenia podatku PIT przekazali w 2019 r. swoją wpłatę na rzecz TKKW. Łącznie Towarzystwo otrzymało 19712,76 zł od 282 osób. Fundusze te zostały w całości wykorzystane na remont torowiska w rejonie poligonu wojskowego w okolicach wsi Kretomino na łącznej długości 73 m. Zakupiono i wymieniono 113 podkładów wraz z mocowaniami. Remont toru w tym miejscu rozpoczął się 3 lata temu (2017) i obejmuje łącznie blisko 800 metrów. To niejedyne prace związane z utrzymaniem infrastruktury wykonane w ub. roku. Członkowie TKKW wyremontowali i zmodernizowali przejazd w miejscowości Bonin (9. km torowiska) dostosowując go jednocześnie do zwiększonego ruchu ciężkich pojazdów rolniczych w tym miejscu. Latem wyremontowano jeden rozjazd na terenie stacji w Koszalinie, wymieniano też podkłady na torowisku w rejonie ulicy Sarzyńskiej.

Równie pracowity był sezon pod względem przewozów pasażerskich. W ubiegłym roku padł rekord frekwencji, Koszalińska Kolej Wąskotorowa przewiozła ponad 14 tys. pasażerów, co łącznie daje ponad 100 tys. od czasu reaktywacji kursów w 2008 r.

Czytelnicy ŚK wiedzą o trwającym w Koszalinie remoncie parowozu Px48 3901. Ma się on zakończyć w bieżącym roku a maszyna ma wrócić do eksploatacji po blisko ćwierć wieku przerwy. Remont przechodzi też wagon brankard Fh nr 00-000042 520-7, który został zbudowany w 1894 r. Jest to obecnie najstarszy wagon użytkowany przez TKKW, jego powrót do służby planowany jest w tym sezonie.

Tegoroczne plany remontowe infrastruktury przewidują naprawę 1650 metrów torowiska na odcinku pomiędzy Boninem a Manowem (od 8. do 12. km szlaku), w planach jest wymiana aż 2500 podkładów. To bardzo kosztowne, ale niezbędne dla prowadzenia bezpiecznych przewozów prace renowacyjne. Dlatego, jak co roku zwracamy się z apelem o wsparcie naszych działań na rzecz zabytkowej kolei wąskotorowej w Koszalinie.

Nasz KRS: 0000244589.

Przypominamy, że przez cały rok można przekazać darowiznę na rzecz TKKW, darczyńcami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.