Dziękujemy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. !

Dziękujemy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. !

Mamy zaszczyt poinformować, że dnia 10.01.2020 roku została podpisana umowa darowizny z PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. W ramach umowy Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie przekazał na rzecz
Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej materiały nawierzchni kolejowej, tj.: 2 km szyny wraz
z akcesoriami do mocowania. Materiały zostały przekazane w celu prowadzenia prac remontowych
na linii Koszalin-Rosnowo. Dzięki nim wymienimy uszkodzone elementy naszej infrastruktury.
Dzękujemy