Eko-edukacja

Jesienne wycieczki edukacyjne do Manowa i Rosnowa.

We wrześniu 2017r. w zajęciach edukacyjnych w ramach programu "Wąskotorówką bliżej do przyrody" uczestniczyły m.in. dzieci z przedszkola "Happy Days" z Koszalina oraz uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych z Polanowa.

http://gim.polanow.pl/news-2229-Wyprawa_do_Manowa_2017

 

Wycieczka w poszukiwaniu skarbów przyrodniczych na szlaku wąskotorówki

8 lipca kolejna grupa pasażerów koszalińskiej wąskotorówki poznawała atrakcje i ciekawostki przyrodnicze znajdujące się na szlaku koszalińskiej kolei wąskotorowej.

 

 

 

Koszalińskie przedszkolaki poznają przyrodę i szukają skarbów w jeziorze Rosnowskim.

25 czerwca 2017r. kolejna grupa koszalińskiej, najmłodszej młodzieży wzięła udział w wycieczce edukacyjnej organizowanej przez Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej. Celem było Rosnowo, ale już po celu drodze maluchy z przedszkola nr 13 odwiedziły atrakcje przyrodnicze znajdujące się szlaku wąskotorówki. W Rosnowie ich ciekawość wzbudziła informacja o zatopionym w tamtejszym jeziorze dawnym moście kolejowym. Nieplanowaną atrakcją była wielka ulewa, która zmusiła pasażerów do schronienia się w pociągu.

 

Fot. A.Kisiel 25.06.2017r

21 czerwca 2017r. Koszaliński "Elektronik" na przyrodniczym szlaku.

21 czerwca uczniowie koszalińskiego Zespołu Szkół nr 9 wzięli udział w wycieczce edukacyjnej koszalińską wąskotorówką do Manowa i Rosnowa, gdzie poznali historię kolei wąskotorowej oraz jej wpływ na środowisko przyrodnicze Pomorza Środkowego.

Fot. A.Kisiel 21.06.2017r

Eko-wycieczka do lasu. Niedziela 18 czerwca 2017r.

Tym razem Koszalińska Kolej Wąskotorowa gościła grupę rodziców i dzieci z koszalińskiego Sądu Okręgowego. Nasi pasażerowie poznali m.in. niezwykłą historię zabytkowego parku w Boninie, zwiedzili ścieżkę przyrodniczą na Czaplej Górze a także dowiedzieli się, jakie tajemnice kryją wody jeziora w Rosnowie.

Fot. A.Kisiel 18.06.2017r

Kolejne zajęcia w ramach programu edukacyjnego "Wąskotorówką bliżej do przyrody"

    8 czerwca br. pasażerami Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej byli uczniowie z tzw. "zielonej szkoły" z Unieścia,a  konkretnie z ZSO im. I.J. Paderewskiego.Podczas wyjazdu do Manowa poznali dzieje koszalińskiej wąskotorówki a także zwiedzili atrakcje przyrodnicze znajdujące się na szlaku kolejowym. Finałem wyprawy był spacer edukacyjny na Czaplej Górze w Manowie.

Manowo, 8.06.2017 Fot. A.Kisiel

"Wąskotorówką bliżej do przyrody" edycja 2017

   Zadanie pod nazwą "Wąskotorówką bliżej do przyrody", edycja 2017r. już trwa! W dniu 7 czerwca 2017 roku uczniowie szkoły podstawowej nr 3 z Kołobrzegu uczestniczyli w kursie kolejką wąskotorową do Manowa. Po drodze zapoznali się z atrakcjami przyrodniczymi i ciekawostkami: poznali zabytkowy park w Boninie, rezerwat przyrody na jeziorze Lubiatowskim oraz historię budowy koszalińskiej wąskotorówki. W Manowie wzięli udział w lekcji przyrody na Czaplej Górze, którą poprowadzili leśnicy z nadleśnictwa Manowo. Zadanie jest dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

 

fot. Andrzej Kisiel 7 czerwca 2017

Uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym "Sztuka" odbędzie się  w dniu 5 listopada 2016 r o godzinie 10.00 na stacji Koszalin Wąskotorowy - ul. Kolejowa 4. 

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA 2016

„WĄSKOTORÓWKĄ BLIŻEJ DO PRZYRODY”

 

 

Cele projektu:
* Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów
* Kształtowanie postaw ekologicznych
* Budzenie szacunku dla przyrody
* Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska
* Poznanie praw rządzących przyrodą
* Uświadomienie zagrożeń dla środowiska naturalnego

 

W ramach wycieczki edukacyjnej: 
* przejazd pociągiem na trasie Koszalin - Manowo
* po drodze przystanki edukacji ekologicznej: Bonin Oczyszczalnia oraz rezerwat ptanków na jeziorze w Lubiatowie
* w trakcie podróży profesjonalnie poprowadzona lekcja prezentująca przyrodę wzdłuż kolei
* w Manowie wyjście na Strzelnicę Myśliwską lub na ścieżkę edukacji ekologicznej Czapla Góra
* dla każdego uczestnika upominek o charakterze ekologicznym
* w Manowie ognisko i bezpłatny poczęstunek oraz konkurs wiedzy ekologicznej (test) 

 

Koszt:
* wycieczka dla 60 osób (2 klasy) - wagon motorowy MBxd2 to tylko 700 zł netto (plus 8% VAT) - czyli mniej niż 12zł/os.!!!
* ceny promocyjne dla liczniejszych grup - wg cennika
* dla szkół spoza Koszalina możliwość dofinansowania transportu autobusowego do stacji Kolei Wąskotorowej!!!

 

REZERWACJE: 

tel. +48 601 154 937
mail.: tmkw@waskotorowka.koszalin.pl
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO - SZTUKA

1. ORGANIZATORZY:
Konkurs artystyczny organizowany jest przez Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej ul. Kolejowa 4, 75-108 Koszalin, NIP 669-240-99-77.


2. CELE KONKURSU

Konkurs Ekologiczny organizowany w ramach edukacji ekologicznej realizowanej z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin –Fundatorem nagród- ma na celu wyłonienie pracy ujmującej w najciekawszy sposób zagadnienia ekologii w połączeniu z transportem szczególnie kolejowym. Skierowany jest do uczestników programu edukacji ekologicznej - „Wąsotorówką bliżej do przyrody” program edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.
Celem konkursu jest :
propagowanie wiedzy ekologicznej na temat lasu, łowiectwa, transportu kolejowego, ornitologii w oparciu o edukacje prowadzoną w obiektach: Strzelnica myśliwska OHZ Manowo, Ścieżka edukacji ekologicznej Nadleśnictwa Manowo, Rezerwat – Jezioro Lubiatowo, Koszalińska Kolej Wąskotorowa.
Rozbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży lokalną przyrodą
Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz zdolności twórczych

CZAS TRWANIA I TEMATYKA KONKURSU
Konkurs trwa od 1.05.2016 do 25.10.2016 prace należy nadesłać na adres siedziby Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej ul. Kolejowa 4, 75-108 Koszalin- decyduje data stempla pocztowego.


3. PRZEBIEG KONKURSU

Dopuszczone są wszelkie techniki wykonania prac min. malarskie, plastyczne, wyklejanie itp. Do konkursu nie dopuszcza się prac przestrzennych trójwymiarowych tylko prace tzw. „płaskie”. Prace należy dostarczyć we wskazanym terminie z opisem zawierającym imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły oraz dane kontaktowe.

4. KOMISJA KONKURSOWA I OCENA WYNIKÓW

Komisję konkursową powołuje Zarząd Towarzystwa Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki. W skład komisji wchodzi przedstawiciel PZŁ, Nadleśnictwa Manowo oraz TMKW.
Komisja dokonuje oceny prac w terminie od 26.10.2016 do 31.10.2016. ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 31.10.2016 na stronie internetowej www.waskotorowka.koszalin.pl ,

5. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:

I grupa wiekowa – przedszkole
-Aparat fotograficzny
-penrdive 2szt


II grupa wiekowa – podstawówka
-Aparat fotograficzny
-penrdive 2szt

III grupa wiekowa – gimnazjum
-Aparat fotograficzny
-penrdive 2szt

IV grupa wiekowa – liceum
-Aparat fotograficzny
-penrdive 2szt


Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 5 listopada 2016 r o godzinie 10.00 na stacji Koszalin Wąskotorowy - ul. Kolejowa 4.

WYNIKI KONKURSU

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 5 listopada 2016 r o godzinie 10.00 na stacji Koszalin Wąskotorowy - ul. Kolejowa 4.

W dniu 29 października 2016 komisja konkursowa powołana przez Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej dokonała oceny prac plastycznych zgłoszonych na konkurs ekologiczny „Sztuka” w ramach programu edukacji ekologicznej „Wąskotorówką bliżej do przyrody” realizowanego w ramach dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Komisja w składzie:
Andrzej Kisiel-przewodniczący
Iwona Poplewska-członek
Paweł Gajdzica-członek

 dokonała oceny prac oraz wybrała laureatów.

W kategorii -przedszkole:
1.miejsce Aleks Kwiatkowski
2.miejsce Julia Konefał
3.miejsce Robert Michalski

W kategorii -szkoła podstawowa:
1.miejsce Alan Kwiatkowski
2.miejsce: Julia Dudka, Hania Grytka
3.miejsce: Dawid Kruk

W kategorii gimnazjum:
1.miejsce Katarzyna Guzek
2.miejsce Maja Jęczkowska
3.miejsce Magdalena Górna

W kategorii liceum:
1.miejsce Ada Tworek
2.miejsce Aleksandra Cholewicz

GALERIA NADESŁANYCH PRAC


REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO - WIEDZA 

ORGANIZATORZY:

Konkurs ekologiczny organizowany jest przez Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki, ul. Wenedów 24a/11, 75-847 Koszalin, NIP 669-240-99-77.

CELE KONKURSU

Konkurs Ekologiczny organizowany w ramach edukacji ekologicznej realizowanej z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin –Fundatorem nagród ma na celu wyłonienie klasy, która osiągnie najwyższą średnią punktów z testu wiedzy ekologicznej a była uczestnikiem programu - „Wąskotorówką bliżej do przyrody” program edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.

Celem konkursu jest :
propagowanie wiedzy ekologicznej na temat lasu, łowiectwa, transportu kolejowego, ornitologii w oparciu o edukacje prowadzoną w obiektach: Strzelnica myśliwska OHZ Manowo, Ścieżka edukacji ekologicznej Nadleśnictwa Manowo, Rezerwat – Jezioro Lubiatowo, Koszalińska Kolej Wąskotorowa.

CZAS TRWANIA I TEMATYKA KONKURSU

Konkurs odbywa się podczas każdego przejazdu pociągu w ramach programu od 1.05.2016 do 30.10.2016. Czas na napisanie testu - 20 minut. Konkurs ma na celu wyłonienie klasy, która zaprezentuje najwyższy poziom wiedzy ekologicznej na podstawie średniej.

 PRZEBIEG KONKURSU

Uczestnicy – cała klasa uczestnicząca w zajęciach - będą pisali test wiedzy ekologicznej składający się z 10 pytań w trakcie powrotu pociągu z Manowa. Pytania będą dotyczyły tylko zakresu wiedzy jaka zostanie przekazana uczestnikom w trakcie edukacji na obiektach objętych programem. Ranking zostanie stworzony w oparciu o średni wynik z testu i zostanie przesłany do uczestniczących szkół do 10.10.2016r.

KOMISJA KONKURSOWA I OCENA WYNIKÓW

  • Komisję konkursową powołuje Zarząd Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej. W skład komisji wchodzi przedstawiciel TKKW oraz edukator projektu – Andrzej Kisiel.
  • Komisja dokonuje oceny prac bezpośrednio po zakończeniu części pisemnej, w trakcie jazdy pociągu z Manowa do Koszalina,

NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:
a) osoby, która osiągnęła najlepszy wynik w klasie otrzyma nagrodę książkową.

 

 

 Edukacja ekologiczna 2016 odbywa się dzięki współpracy Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie