Sensacyjne odkrycie kolejowe !

Sensacyjne odkrycie kolejowe !

Pod koniec lutego 2020 r., dzięki zaangażowaniu miłośników historii z
Rymania udało się odnaleźć zapomniany grób Friedricha Lenza. Został on
pochowany na terenie gminy Rymań, niedaleko (około 3 km) od linii
wąskotorowej Skrzydłowo-Resko. F. Lenz to postać wielce zasłużona dla
rozwoju gospodarczego obecnych terenów Pomorza Środkowego oraz
Zachodniego.

Friedrich Lenz a dokładniej firma, którą założył pod koniec XIX
wieku (1892 r.) zbudowała lub współpracowała przy projektowaniu i
wykonaniu ponad 100 linii kolejowych. Zbudowała m. in. koleje
wąskotorowe na Pomorzu: Stargardzką, Kołobrzeską, Reską, Gryficką i
Słupską a także linię normalnotorową Szczecin Dąbie-Kołobrzeg.
Friedrich Lenz w uznaniu zasług dla rozwoju kolejnictwa otrzymał
tytuł doktora honoris causa Politechniki w Charlottenburgu. Ze względu
na swoje osiągnięcia oraz spuściznę w Niemczech był nazywany królem
kolei a także pionierem regionalizacji czy pionierem małych kolei.

Fr. Lenz urodził się w 1846 r. we wsi Redło niedaleko Nowogardu,
zmarł w 1930 r. w swojej rodzinnej miejscowości. Jednak nie było
wiadomo, gdzie został pochowany. Dopiero teraz udało się z całą
pewnością ustalić miejsce jego spoczynku. Został on pochowany na
terenie gminy Rymań, niedaleko (około 3 km) od dawnej linii wąskotorowej
Skrzydłowo-Resko, którą zresztą budował. Dzięki miłośnikom historii grób
Lenza nie zostanie już zapomniany. Towarzystwo Koszalińskiej Kolei
Wąskotorowej chce upamiętnić tę wybitną postać oraz przygotowuje
specjalną publikację o budowniczym kolei wąskotorowych na Pomorzu. W
sierpniu tego roku minie 90. rocznica śmierci Friedricha Lenza.