1,5% podatku

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU NA RZECZ WĄSKOTORÓWKI | KRS OOOO244589

1,5% dla koszalińskiej wąskotorówki

Jedną z możliwości wsparcia działalności Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej, jako Organizacji Pożytku Publicznego jest możliwość przekazania części swoich podatków w ramach wsparcia naszych działań.

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Poniżej podsumowanie działań które były możliwe dzięki Państwa wsparciu w latach ubiegłych:

1% podatku w 2022 roku

Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej otrzymało wsparcie w ramach 1%. W 2022 roku podatnicy z całej Polski przekazali na konto stowarzyszenia 17 891,97 zł. Fundusze otrzymane w ramach 1% zostały w całości przeznaczone na sfinansowanie części kosztów remontu torowiska w Boninie i zostały wykorzystane na zakup podkładów. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie naszych działań w 2022 roku. W mijającym sezonie – również dzięki WASZEMU wsparciu – udało nam się wyremontować 800 metrów torowiska.

1% podatku w 2021 roku

W 2021 roku minęły 123 lata od uruchomienia Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej (1 listopada 1898). Dla wolontariuszy z Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej był to sezon wyjątkowy. Z jednej strony zrealizowali marzenia o własnym (choć dzierżawionym) sprawnym parowozie, z drugiej – poprzez inwestycje w torowisko – znacząco podnieśli poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Latem  TKKW przeprowadziło remont torowiska (bez zawieszania planowego ruchu!) na odcinku od km 9,752 do km 10,052 (300 metrów) to jest pomiędzy przystankami Bonin i Manowo. Prace obejmowały wymianę 451 sztuk podkładów, kosztowały 80 tys. zł i zostały sfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. W drugiej połowie roku wyremontowano 2 przejazdy kolejowe w Manowie: koło boiska na lokalnej drodze gminnej oraz na drodze krajowej nr 11. Ten drugi remont zasługuje na szczególną uwagę ze względu na zastosowanie przez wykonawcę, czyli TKKW najnowocześniejszej technologii, rzadko spotykanej nawet na szlakach normalnotorowych. Ze względu na ogromne obciążenie ruchem samochodów na drodze krajowej nr 11 na przejeździe zastosowano nawierzchnię bezpodsypkową wykonaną z płyt prefabrykowanych typu GTP. Tego typu nawierzchnia zapewni wieloletnią trwałość przejazdu i większy komfort oraz bezpieczeństwo ruchu zarówno kołowego jak i szynowego. 

  Na przełomie grudnia i stycznia wolontariusze Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej wyremontowali 3 rozjazdy na terenie lokomotywowni w  Koszalinie. Prace obejmowały wymianę 90 podrozjazdnic, 30 podkładów i wymianę elementów rozjazdów na nowe wraz z obsypaniem toru nowym tłuczniem. W sumie wyremontowano blisko 60 metrów torowiska.

Remonty oraz inwestycje w 2021 roku prowadzone były ze środków własnych Towarzystwa, dotacji oraz dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach 1%. W 2021 roku TKKW otrzymało od podatników 15794,80 zł, które w całości przeznaczono jako wkład własny do zadania remontu torowiska i zakupiono za te środki 100 podkładów.

1% podatku w 2020 roku

Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej dziękuje wszystkim darczyńcom, który w ramach ubiegłorocznego rozliczenia podatku PIT przekazali w 2020 r. swoją wpłatę na rzecz TKKW. Łącznie Towarzystwo otrzymało 17634,40 zł  . Środki w całości przeznaczono na remont torowiska. Wystarczyło to na wykonanie prac na długości 80 metrów (4 przęsła torowe o długości 20 metrów każde). Zakupiono 112 podkładów wraz z mocowaniami oraz wykonano remont torowiska na odcinku Bonin-Manowo, w pobliżu wsi Bonin.

  Miniony rok był bardzo trudny dla Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej. Mimo to sezon udało się rozpocząć – jako jednej z nielicznych wąskotorówek w kraju – już podczas tradycyjnej majówki. Przez cały rok pracowaliśmy w zaostrzonym reżimie sanitarnym (dezynfekcje, zmniejszona liczba miejsc dostępnych dla pasażerów, brak niektórych atrakcji dodatkowych itp.), musieliśmy odwołać tradycyjne listopadowe imprezy związane z rocznicą uruchomienia koszalińskiej wąskotorówki a także cieszącego się ogromną popularnością Sylwestra na wąskich torach. Mimo stanu epidemiologicznego w ubiegłym roku Koszalińska Kolej Wąskotorowa przewiozła około 9 tys. pasażerów co należy uznać za dobry wynik.

Pod koniec 2020 r. Towarzystwo wydało nową książkę: „Dzieje Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej. Rozwój, upadek, odbudowa 1898-2020”. Cały dochód z jej sprzedaży jest przeznaczony na remonty zabytkowej infrastruktury kolejowej.

1% podatku w 2019 roku

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, który w ramach tegorocznego rozliczenia podatku PIT przekazali w 2019 r.  swoją wpłatę na rzecz Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej. Łącznie Towarzystwo otrzymało 19712,76 zł od 282 osób. Fundusze te zostały w całości wykorzystane na remont torowiska w rejonie poligonu wojskowego (Kretomino) na łącznej długości 73 m. Zakupiono i wymieniono 113 podkładów wraz z mocowaniami. Nasz KRS: KRS 0000244589.

Przypominamy, że przez cały rok można przekazać darowiznę na rzecz TKKW, darczyńcami mogą być osoby fizycz­ne i osoby prawne.

Zakończył się już sezon regularnych przewozów pasażerskich na Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej. Od czasu reaktywacji przewozów w 2008 r do teraz kolej przewiozła łącznie już ponad 100 tys. pasażerów! W pierwszym sezonie (2008 r.) kolej przewiozła 700 pasażerów kursując tylko do Bonina, a w tym roku już około 14 tys. Przed nami jeszcze kursy w listopadzie oraz Sylwester z Wąskotorówką.

Członkowie Towarzystwa w dalszym ciągu zajmują się remontami infrastruktury kolejowej. Poniżej kilka zdjęć dokumentujących nasze tegoroczne prace: remont torowiska w rejonie ulicy Sarzyńskiej w Koszalinie oraz zdjęcia z remontu rozjazdu na terenie stacji w Koszalinie.

1% podatku w 2018 r.

W 2018 roku obchodzimy 120. rocznicę uruchomienia Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej. Dziś to ostatni zachowany fragment kolei wąskotorowej na Pomorzu Środkowym. Staramy się odbudować zabytkową kolej, jednak wymaga to ogromnych nakładów na remonty. Dlatego jak co roku apelujemy o wspieranie jej renowacji poprzez wpłaty w ramach 1%.W 2018 r. roku Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej otrzymało w ramach wpłat 1% kwotę 15105,16 zł. Pieniądze w całości przeznaczyliśmy na remont torowiska na odcinku pomiędzy Kretominem a Boninem. Tor w tamtym miejscu jest w najgorszym stanie i jeszcze przez kilka lat będzie wymagał remontów. W tym roku udało nam się wyremontować 90 metrów torowiska i wymienić ponad 120 podkładów. Wszystkim darczyńcom z całej Polski serdecznie dziękujemy.

Każdy może wesprzeć działalność Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej przekazując w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT jeden 1% swojego podatku na ratowanie i odbudowę zabytkowej 120-letniej kolejki wąskotorowej.

Wystarczy wpisać: KRS 0000244589 i kwotę podatku.

1% podatku za 2017 r.

Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki jest od 2012r. organizacją pożytku publicznego. W związku z tym każdy może wesprzeć działalność wolontariuszy z Koszalina przekazując w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT jeden 1% swojego podatku na ratowanie i odbudowę zabytkowej 118-letniej kolejki wąskotorowej.

1% za 2016 r.

Pozostała część kwoty z 1% została wydatkowana na naprawę poziomu P5 wagonu Bxhpi. Ponieważ tabor użytkowany w Koszalinie stał przez wiele lat pod chmurką na stacji w Dobrej koło Nowogardu, jego stan techniczny nie jest zachwycający a wagony wymagają licznych i kosztownych napraw. Dlatego w tym wypadku kwota przeznaczona z 1% pokryła tylko część wydatków związanych z wagonem Bxhpi.

Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej otrzymało w 2016 r. wsparcie w ramach 1% od 255 podatników z całego kraju. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do Koszalina aby na miejscu zobaczyli, jakie są efekty naszych prac na rzecz zabytkowej kolei wąskotorowej.

1% za 2015 r.

Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej zwraca się z apelem o przekazywanie tak zwanego 1% z podatku PIT. Wystarczy wpisać: KRS 0000244589 i kwotę podatku.

Potrzeby zabytkowej kolei bardzo duże, gdyż jej poprzedni właściciel-PKP-nie inwestował w zabytkową infrastrukturę dążąc do jej likwidacji. W efekcie powstały wieloletnie zaniedbania, które TMKW próbuje zlikwidować. Szczególnie istotna jest wymiana zniszczonych podkładów na szlaku kolei, bo od tego zależy bezpieczeństwo prowadzonych przewozów. Towarzystwo planuje też dokończenie w tym roku rewitalizacji szlaku do Rosnowa. Został on odbudowany w 2014r., ale tor wymaga podbicia i obsypania aby można było wznowić regularne kursy pociągów do tej miejscowości. Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć wysiłki wolontariuszy z Towarzystwa Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki serdecznie dziękujemy i zapraszamy do Koszalina, aby na miejscu przekonali się, że warto wspierać entuzjastów zabytkowych kolei wąskotorowych!.

1% za 2014 r.

W roku 2014 TMKW otrzymało 15833,25 zł, które w całości przeznaczyło na odbudowę około 150 metrów toru do Rosnowa (na bazie szyny S42). Plany na bieżący rok przewidują dokończenie prac na odcinku do Rosnowa (obsypanie i podbicie toru), wymianę ok 3000 szt. podkładów na odcinku Koszalin-Manowo, dokończenie naprawy wagonu turystycznego przywiezionego z Dobrej koło Nowogardu, przeprowadzenie procedury przetargowej i skierowanie parowozu Px48-3910 do naprawy oraz rozpoczęcie naprawy wagonu MBxd2-225 lub wagonu Bxhpi (w zależności od wielkości posiadanych środków). Potrzeby zabytkowej kolei są więc ogromne a możliwości ich zaspokojenia zależą w znacznym stopniu od wsparcia otrzymanego w ramach tzw. 1%. Za wszystkie wpłaty, nawet te symboliczne, serdecznie dziękujemy.