😀Od początku czerwca bieżącego roku z przejazdów koszalińską wąskotorówką skorzystało już 821 pasażerów (zaledwie w ciągu 4 dni!). Podobne niesamowite zainteresowanie zabytkową koleją, jedyną na Pomorzu Środkowym było w maju 2023 r., kiedy przewieźliśmy 2387 pasażerów, to jest wzrost o 72% w stosunku do roku 2022r (wtedy wąskotorówka przewiozła 1391 pasażerów).

Bardzo się z tego cieszymy, że Koszalińska Kolej Wąskotorowa stała się jedną z największych atrakcji turystycznych regionu.

👉Tak duży wzrost zainteresowania wąskotorówką wymaga odpowiedniego zaangażowania od właścicieli majątku, czyli Gminy Miasto Koszalin oraz Gminy Manowo, na których także spoczywa obowiązek zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa, Towarzystwo jako zarządca infrastruktury posiada odpowiednie kompetencji i wykwalifikowana kadrę, ale naprawy inwestycyjne spoczywają na właścicielach, tak jak każdej infrastruktury publicznej – drogi.

👉Sprawami najpilniejszymi dla Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej są naprawy torowiska aby udźwignęły tak duży wzrost przewozów, uruchomienie dodatkowych wagonów aby sprostać oczekiwaniom ilości pasażerów (tak aby nikt nie pozostawał na peronie z powodu braku miejsc w pociągu),poprawa wizerunku dworca wąskotorowego w Koszalinie, który jest wątpliwą wizytówką kolejki (remont elewacji), udostępnienie toalety na dworcu w Koszalinie oraz parkingu.

👉Wykonanie tych inwestycji wpłynie na bezpieczeństwo i komfort podróży, podniesie ogólny poziom świadczonych przewozów, wpłynie na korzystny wizerunek kolei a także jej rangę jako jednej największych atrakcji turystycznych regionu. 😀🚂👍Koszalińska wąskotorówka jest jedną z najstarszych w Polsce, w tym roku kończy 125 lat. Zróbmy wszystko, aby taki zabytek miał godny wygląd i odpowiedni stan techniczny!😀🚂

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *