Zakończył się remont torowiska zabytkowej Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej, prowadzony przez Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej. Była to jedna z największych inwestycji TKKW prowadzonych w bieżącym roku. Jej zakres obejmował wymianę 451szt. podkładów na odcinku od km 9,752 do km 10,052 (300 metrów) to jest pomiędzy Boninem a Manowem. Miejsce to zostało wskazane na podstawie protokołu przeglądu rocznego torowiska i objął miejsce o najgorszym stanie technicznym. Wymienione podkłady pochodziły z lat 60. i 70. XX wieku i już dawno powinny zostać zastąpione nowymi. Prace kosztowały 80 tys zł ich efektem jest poprawa stanu technicznego torowiska i, co się z tym wiąże, poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Docelowo na wyremontowanym torowisku można będzie zwiększyć prędkość pociągów do 40km/h (pod warunkiem, że fragment toru będzie dłuższy niż obecne 300 metrów, na tak krótkim jest to nieopłacalne i powoduje niepotrzebne zwiększenie zużycia paliwa).

Warto podkreślić, że remont prowadzono bez zmiany rozkładu jazdy letnich pociągów turystycznych, więc pasażerowie Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej nie odczuli żadnych problemów związanych z remontami.

Remont prowadzony był we współpracy z Gminą Manowo, kosztował 80 tys. zł i został sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na przełomie lipca i sierpnia prowadzony był również remont przejazdu kolejowego w Manowie koło boiska, który został całkowicie zmodernizowany. Prace zostały zrealizowane w zakresie własnym przez Towarzystwo. Natomiast gmina Manowo partycypuje w kosztach wykonania nowej nawierzchni drogowej.

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *